Aan het eind van dit schooljaar komt voor vijf zeer gewaardeerde collega’s een einde aan een lange verbintenis met de school. Mieke de Jonge, Nadine Gosselin, Luc Weegels en Adri Albregtse bereiken allen de pensioengerechtigde leeftijd. Jantine Boomsma kiest voor keuzepensioen.

Bij elkaar opgeteld zijn de collega’s 153 jaar verbonden geweest aan het Rijnlands Lyceum Oegstgeest. Mieke de Jonge was achttien jaar docente Nederlands. Nadine Gosselin was achtentwintig jaar docente Frans. Luc Weegels beëindigt een vierendertigjarig dienstverband als docent beeldende vorming en Adri Albregtse verlaat na 36 jaar als docent natuurkunde de school. Jantine Boomsma is sinds 1980 aan de school verbonden als docente wiskunde en is sinds 2006 onze conrector beheer en organisatie. Jantine beëindigt haar dienstverband na een achtendertigjarige carrière.  Tijdens de afscheidsreceptie op vrijdag 22 juni jl. reikte de bestuurder van de Stichting Rijnlands Lyceum aan Jantine, Luc en Adri de legpenning van verdienste uit. Hoe warm alle woorden ook waren, het vertrek van deze vijf collega’s betekent een gevoelige aderlating voor de school. Natuurlijk wensen we de collega’s allemaal een geweldige pensioentijd toe.