Wij gedenken onze oud-collega Kees Tabbers, van 1969 tot 2011 docent klassieke talen aan onze school. Na 42 toegewijde dienstjaren begon de heer Tabbers in 2011 aan zijn welverdiende pensioentijd. Helaas heeft die tijd maar veel te kort mogen duren. Na een kort maar intens ziekbed overleed de heer Tabbers op vrijdag 9 juni jongstleden. Generaties gymnasiasten zullen warme herinneringen hebben aan zijn enthousiasme voor de klassieke oudheid en zijn brede culturele belangstelling. De heer Tabbers is 73 jaar geworden.

Uit een fotoalbum van Kees, van de Rome-reis in 1997, docerend op een Romeinse trap.