Op 17 november jongstleden overleed, in de leeftijd van 84 jaar, onze oud-collega Hans Frieling. Hans was van 1960 tot 1986 als docent geschiedenis verbonden aan onze school. Hans behoorde tot de groep collega’s die onder aanvoering van de eerste rector, dr. Naeff, en daarna onder Harry van Mierlo, in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw de school tot volle wasdom hebben gebracht. Hans was historicus in hart en nieren, maar vooral ook een gedreven docent en een meester van het gesproken  woord. Bij Hans denderden de romeinse legers door het klaslokaal. Voor generaties leerlingen was hij de typische geschiedenis docent. Hans was sinds 2009 weduwnaar.